Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Prešporok – význam cudzieho slova

starší názov Bratislavy, Presburg