Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Ráma – význam cudzieho slova

v staroindickom náboženstve a legendách stelesnenie boha Višnu; hrdina staroindického eposu Rámájáná(m)