Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

RSDr. - význam cudzieho slova

rerum socialium doctor, doktor sociálno-politických vied