Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Rydbergova konštanta - význam cudzieho slova

univerzálna konštanta vyjadrujúca základný energetický stav elektrónu vo vodíkovom atóme