Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Tantalove muky – význam cudzieho slova

veľké, dlhodobé nadmerné telesné a duševné utrpenie, podľa báje o útrapách kráľa Tantala

tyrozinúria    
124 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32