Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Vénus vulgivaga – význam cudzieho slova

označenie starorímskej bohyne lásky – Venuša potuľujúca sa medzi ľuďmi; v prenesenom význame ľahká žena