Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Višnu – význam cudzieho slova

staroindické najvyššie božstvo objavujúce sa v desiatich prevteleniach