Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Vulgáta – význam cudzieho slova

v katolíckej cirkvi uznávaný preklad Biblie