Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ašpirant – význam cudzieho slova

uchádzač, čakateľ; kto sa pripravuje na vedeckú prácu