Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ašrama – význam cudzieho slova

štyri štádiá života príslušníka vyššej kasty hinduistickej spoločnosti