Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abúlia – význam cudzieho slova

chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť