Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abštajg - význam cudzieho slova

slangový výraz pre hodinový hotel