Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abštajg – význam cudzieho slova

slangový výraz pre hodinový hotel