Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abandonovať – význam cudzieho slova

prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla