Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abandonovať - význam cudzieho slova

prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla