Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abaxiálny - význam cudzieho slova

odvrátený od stonky, od osi