Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abaxiálny

odvrátený od stonky, od osi