Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abaxiálny – význam cudzieho slova

odvrátený od stonky, od osi