Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abbé – význam cudzieho slova

kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu; označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách