Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aberácia – význam cudzieho slova

odchýlka od normálneho stavu organizmu; chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením; omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu; chromozómová mutácia