Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abiogenéza – význam cudzieho slova

samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z neživého