Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abiotický - význam cudzieho slova

neživý, neschopný života; týkajúci sa anorganickej zložky prírody