Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abiotický – význam cudzieho slova

neživý, neschopný života; týkajúci sa anorganickej zložky prírody