Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abjudikácia - význam cudzieho slova

odmietnutie žaloby súdom; rozhodnutie súdu