Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abjudikácia – význam cudzieho slova

odmietnutie žaloby súdom; rozhodnutie súdu