Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abjurácia – význam cudzieho slova

verejné zrieknutie sa viery alebo učenia pod prísahou; krivá prísaha