Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abjurácia - význam cudzieho slova

verejné zrieknutie sa viery alebo učenia pod prísahou; krivá prísaha