Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ablácia – význam cudzieho slova

odnos sypkých zemín vetrom; povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca; chirurgický zákrok na povrchu tela; patologické odlúpnutie sietnice