Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ablaktácia - význam cudzieho slova

odstavenie mláďaťa; spôsob šľachtenia rastlín