Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ablaktácia – význam cudzieho slova

odstavenie mláďaťa; spôsob šľachtenia rastlín