Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ablegácia - význam cudzieho slova

vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia