Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ablegácia – význam cudzieho slova

vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia