Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ablegácia

vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia