Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abnormálny

nenormálny, nezodpovedajúci pravidlu, nezvyčajný, zvláštny, odlišný