Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abolícia - význam cudzieho slova

zrušenie zákona; zastavenie súdneho konania udelením milosti