Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abolícia – význam cudzieho slova

zrušenie zákona; zastavenie súdneho konania udelením milosti