Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abonmán, abonnement

predplatné, predplatenie, subskripcia