Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abrevi��cia, abreviat��ra – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!