Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abreviatúra - význam cudzieho slova

tvorenie slov skracovaním; skratka