Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abruptný – význam cudzieho slova

úsečný, náhly