Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absentér - význam cudzieho slova

človek s častými absenciami