Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absentér – význam cudzieho slova

človek s častými absenciami