Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absentovať - význam cudzieho slova

byť neprítomný, mať absenciu