Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absolúcia - význam cudzieho slova

upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu; rozhrešenie, odpustenie hriechov