Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absolútna nula – význam cudzieho slova

vo fyzike najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu tepelnú energiu