Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absolútno - význam cudzieho slova

čo existuje samo sebou a spôsobuje všetko ostatné; dokonalé, neobmedzené bytie