Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absolútny - význam cudzieho slova

úplný, ničím neobmedzený; nepodmienený, bezpodmienečný