Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absolutórium – význam cudzieho slova

prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii; schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie; potvrdenie o absolvovaní štúdia