Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absolutizácia - význam cudzieho slova

nadradzovanie nad podmienky; zovšeobecňovanie, často neoprávnené