Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absolvovať – význam cudzieho slova

dokončiť štúdium alebo nejakú činnosť