Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absolvovať - význam cudzieho slova

dokončiť štúdium alebo nejakú činnosť