Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absorbovať – význam cudzieho slova

pohlcovať, vstrebávať (absorbcia = pohlcovanie, vstrebávanie látok alebo energie)