Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstenovať – význam cudzieho slova

zdržať sa nejakej činnosti, výkonu práva