Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstinenčný syndróm - význam cudzieho slova

fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog