Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstinen������������������n������������������ syndr������������������m – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!