Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstinen������n������ syndr������m – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!