Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstinen��n�� syndr��m – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!