Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstrúzny – význam cudzieho slova

nepochopiteľný, nejasný; ťažko zrozumiteľný