Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstrahovať – význam cudzieho slova

odvodzovať, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov