Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abundantný – význam cudzieho slova

hojný, bohatý, početný, vyskytujúci sa vo veľkom množstve