Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abuzér – význam cudzieho slova

človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo iných návykových látkach